วีดีโอสถานที่ท่องเที่ยว

วีดีโอสถานที่ท่องเที่ยว

วีดีโอท่องเที่ยวสุสานจิ๋นซี

สุสานจิ๋นซี จีนตัวเต็ม: 秦始皇兵馬俑; สุสานจิ๋นซีเริ่มก่อสร้างในสมัยฉินสื่อหวง โดยใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 38 ปี ตั้งแต่ปี 246 – 208 ก่อนคริสตกาล ซึ่งอาณาเขตพื้นที่ของสุสานรวมทั้งสิ้น 2,180 ตร.กม.
beijing-091

วีดีโอท่องเที่ยวสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์ถัง

สถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์ถัง tang-dynasty-architecture ยุคสมัยราชวงศ์ถัง (ในปีค.ศ.618-907) เป็นช่วงที่เศรษฐกิจและวัฒนธรรมในสังคมศักดินาพัฒนาได้เร็วที่สุด โดยมีลักษณะพิเศษของสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์ถังนั้น
shaolin-temple-italy-summer-campus-slovenia-2009-15

วีดีโอท่องเที่ยววัดเส้าหลิน

วัดเส้าหลิน (Shoalin Temple or Shaolin Monastery 少林寺 คำแปล: วัดป่าบนเขาเส้าซื่อ) วัดเส้าหลิน เป็นวัดทางพระพุทธศาสนานิกายมหายานที่มีความเก่าแก่โดยมีอายุมากกว่า 1,500 ปี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเทือกเขาซงซาน
Luoyang_-_Boddhisatvas_at_Longmen_Grotto

วีดีโอท่องเที่ยวลั่วหยาง (luoyang)

ลั่วหยาง (luoyang) 洛阳 เป็นชื่อที่ตั้งขึ้นในสมัยสงครามระหว่างรัฐ (จ้านกั๋วก่อนคริสต์กาล 403-221 ปี) อย่างไรก็ตามประวัติศาสตร์ของพื้นที่อันเป็นที่ตั้งของลั่วหยางนี้มีมาก่อนหน้านั้นยาวนานมานับพัน ๆ ปี
yellow

วีดีโอท่องเที่ยวแม่น้ำฮวงโห

แม่น้ำฮวงโห Yellow river เป็นแม่น้ำที่ยาวเป็นอันดับสองของประเทศจีน รองจากแม่น้ำแยงซีเกียง โดยมีความยาวประมาณ 5,464 กิโลเมตร สูงเหนือระดับน้ำทะเล ถึง 4,500 เมตร ไหลจากฝั่งทางทิศตะวันตกมาทิศทางตะวันออก
大雁塔北广场

วีดีโอท่องเที่ยวเจดีย์ห่านป่าใหญ่

เจดีย์ห่านป่าใหญ่ (Big Wild Goose Pagoda) 大雁塔 หรือเจดีย์ต้าเอี้ยนถ่า ตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของกำแพงเมืองซีอาน โดยอยู่บนถนนเอี้ยนถ่าลู่ ซึ่งเป็นถนนที่ตัดตรงจากเขต กำแพงเมืองชั้นในลงมา

วีดีโอท่องเที่ยวอุทยานหยุนไถซาน (yantaishan park)

อุทยานหยุนไถซาน (yantaishan park) 云台山 เป็นอุทยานที่สวยงามที่สุดของมณฑลเหอหนาน ในระดับ 4A ของประเทศจีนเลยทีเดียว สัมผัสกับหยุนไถซาน อุทยานธรรมชาติที่ได้บรรจงสร้างอย่างงดงาม

วีดีโอท่องเที่ยวศาลไคฟง (kaifeng)

ศาลไคฟง อำเภอไคเฟิง หรือไคฟง แห่งเมืองเจิ้งโจว มณฑลเหอหนาน ประเทศจีน นับเป็นหนึ่งในนั้น เพราะเมืองแห่งนี้ในสมัยอดีต นอกจากจะยังเคยเป็นเมืองหลวงแล้ว ยังมี "ศาลไคฟง" ที่เป็นถิ่นพำนักอาศัยของ ท่านเปาบุ้นจิ้น

วีดีโอท่องเที่ยวกำแพงเมืองโบราณ

กำแพงเมืองโบราณ ได้ถูกสร้างขึ้นอันเกิดแนวคิดจากการกักตุนอาหาร และการสร้างเกราะกำลังที่แข็งแกร่งของกองทัพ ในสมัยราชวงศ์หมิง โดย ฉู หยวน ฉาง ฮ่องเต้องค์แรกของราชวงศ์ หมิงเป็นกำแพงเมืองที่ความสมบูรณ์ที่สุดในประเทศจีน

วีดีโอท่องเที่ยวจัตุรัสมุสลิมซีอาน (Muslim Square Xian)

จัตุรัสมุสลิมซีอาน ชาวจีนย่านนี้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ไม่ใช่แต่เฉพาะอาหารการกินที่มีกลิ่นและรสแปลกๆเท่านั้น การแต่งกายก็ยังแตกต่างไปจากชุมชนชาวจีนอื่น ๆ หญิงจะสวม ฮิญาบ หรือผ้าคลุมหน้าตามแบบหญิงมุสลิม