สถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยว

สุสานจิ๋นซี

สุสานจิ๋นซี จีนตัวเต็ม: 秦始皇兵馬俑; สุสานจิ๋นซีเริ่มก่อสร้างในสมัยฉินสื่อหวง โดยใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 38 ปี ตั้งแต่ปี 246 – 208 ก่อนคริสตกาล ซึ่งอาณาเขตพื้นที่ของสุสานรวมทั้งสิ้น 2,180 ตร.กม.
tang5

สถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์ถัง

สถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์ถัง tang-dynasty-architecture ยุคสมัยราชวงศ์ถัง (ในปีค.ศ.618-907) เป็นช่วงที่เศรษฐกิจและวัฒนธรรมในสังคมศักดินาพัฒนาได้เร็วที่สุด โดยมีลักษณะพิเศษของสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์ถังนั้น

วัดเส้าหลิน Shoalin Temple

วัดเส้าหลิน (Shoalin Temple or Shaolin Monastery 少林寺 คำแปล: วัดป่าบนเขาเส้าซื่อ) วัดเส้าหลิน เป็นวัดทางพระพุทธศาสนานิกายมหายานที่มีความเก่าแก่โดยมีอายุมากกว่า 1,500 ปี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเทือกเขาซงซาน

ลั่วหยาง (luoyang) 洛阳

ลั่วหยาง (luoyang) 洛阳 เป็นชื่อที่ตั้งขึ้นในสมัยสงครามระหว่างรัฐ (จ้านกั๋วก่อนคริสต์กาล 403-221 ปี) อย่างไรก็ตามประวัติศาสตร์ของพื้นที่อันเป็นที่ตั้งของลั่วหยางนี้มีมาก่อนหน้านั้นยาวนานมานับพัน ๆ ปี

แม่น้ำฮวงโห Yellow river

แม่น้ำฮวงโห Yellow river เป็นแม่น้ำที่ยาวเป็นอันดับสองของประเทศจีน รองจากแม่น้ำแยงซีเกียง โดยมีความยาวประมาณ 5,464 กิโลเมตร สูงเหนือระดับน้ำทะเล ถึง 4,500 เมตร ไหลจากฝั่งทางทิศตะวันตกมาทิศทางตะวันออก

เจดีย์ห่านป่าใหญ่ (Big Wild Goose Pagoda)

เจดีย์ห่านป่าใหญ่ (Big Wild Goose Pagoda) 大雁塔 หรือเจดีย์ต้าเอี้ยนถ่า ตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของกำแพงเมืองซีอาน โดยอยู่บนถนนเอี้ยนถ่าลู่ ซึ่งเป็นถนนที่ตัดตรงจากเขต กำแพงเมืองชั้นในลงมา
T_201108171149254958

อุทยานหยุนไถซาน (yantaishan park)

อุทยานหยุนไถซาน (yantaishan park) 云台山 เป็นอุทยานที่สวยงามที่สุดของมณฑลเหอหนาน ในระดับ 4A ของประเทศจีนเลยทีเดียว สัมผัสกับหยุนไถซาน อุทยานธรรมชาติที่ได้บรรจงสร้างอย่างงดงาม

ศาลไคฟง (kaifeng) 开封府

ศาลไคฟง อำเภอไคเฟิง หรือไคฟง แห่งเมืองเจิ้งโจว มณฑลเหอหนาน ประเทศจีน นับเป็นหนึ่งในนั้น เพราะเมืองแห่งนี้ในสมัยอดีต นอกจากจะยังเคยเป็นเมืองหลวงแล้ว ยังมี "ศาลไคฟง" ที่เป็นถิ่นพำนักอาศัยของท่านเปาบุ้นจิ้น

กำแพงเมืองโบราณ (City Wall)

กำแพงเมืองโบราณ ได้ถูกสร้างขึ้นอันเกิดแนวคิดจากการกักตุนอาหาร และการสร้างเกราะกำลังที่แข็งแกร่งของกองทัพ ในสมัยราชวงศ์หมิง โดย ฉู หยวน ฉาง ฮ่องเต้องค์แรกของราชวงศ์ หมิงเป็นกำแพงเมืองที่ความสมบูรณ์ที่สุดในประเทศจีน
120924175034_4363

จัตุรัสมุสลิมซีอาน (Muslim Square Xian)

จัตุรัสมุสลิมซีอาน (Muslim Square Xian) จัตุรัสมุสลิมซีอาน ชาวจีนย่านนี้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ไม่ใช่แต่เฉพาะอาหารการกินที่มีกลิ่นและรสแปลกๆเท่านั้น การแต่งกายก็ยังแตกต่างไปจากชุมชนชาวจีนอื่น ๆ